Forside Fora Politik/Samfund Kommunal- og regionsrådsvalg 2021 Svar til: Kommunal- og regionsrådsvalg 2021

#3
Fisker
Rusher
  • 310 Indlæg
Online

#2 Det seneste her er at det blot er blevet lempet, her var hvad de skrev i morges, ifølge TV2 Bornholm:

Kommunalbestyrelsen beslutter:

* at der ikke skal være spærretid i Bornholms Regionskommune.

* at politikerne i perioden i de sidste to måneder inden valget skal kunne udøve deres tilsynspligt som kommunalbestyrelsesmedlemmer i de kommunale institutioner og i øvrigt komme der som led i udøvelsen deres valgte/udpegede politiske arbejde. Politikere kan derimod ikke medbringe gæster og/eller have følgeskab af medier/journalister under besøg på kommunens institutioner/enheder i perioden. Såfremt kommunalbestyrelsesmedlemmerne ønsker kontakt til de kommunale institutioner, skal de som vanligt kontakte borgmesteren eller direktionen.

* at den sædvanlige praksis også gælder op til valg, nemlig bl.a. det forhold, at der ved henvendelse fra medierne også om besøg på de kommunale institutioner sker en konkret vurdering af henvendelsen.

I forhold til. politiske ønsker, spørgsmål etc. skal disse også som vanligt stilles til borgmesteren (eller udvalgsformanden) og kommunaldirektøren (eller relevant direktør), der ligeledes foretager en konkret vurdering af håndteringen.

I den forbindelse synes jeg, at det vil være godt, at de ansatte i BRK op til valg orienteres om deres grundlovssikrede ret til at ytre sig på egne vegne om forhold på deres arbejdsplads, sådan som det er formuleret i “Justitsministeriets vejledning om offentlig ansattes ytringsfrihed”, så de kan føle sig helt sikre, når og hvis de ønsker at deltage i den politiske samfundsdebat, og at de samtidig gøres opmærksom på, at såfremt de får henvendelser, de alligevel er usikre på, hvordan de skal håndtere, at de da tager en drøftelse med deres foresatte. Venlig hilsen Thomas